Drømmen er egen bolig!

Vi i Krangnes Bygg leverer hus uansett ønske og behov.  Noen vil velge hus etter ferdig modell fra vår leverandør, andre ønsker huset tegnet av vår arkitekt fra første strek. Vi i Krangnes bygg leverer hus uansett ønske.

 Her finner du et utvvalg av husmodeller vi forhandler gjennom HIBAhus

 

- hvordan vi hjelper deg underveis.

 

Tomten:

Vi er gjerne med deg på tomtebefaring. Her vurderer vi sol- og vindforhold, utsikt, adkomst og plassering av huset. Sammen med deg finner vi hustypen som er aller best egnet din tomt.

Tegninger:

Om du velger et ferdigtegnet hus eller ønsker et unikt tilpasset hus fra vår arkitekt; Vi skreddersyr løsninger for et godt hjem hele familien vil ha glede av i generasjoner.

Prosjektering:

I samarbeid med HIBA HUS utarbeider vi arbeidstegninger og gjør nødvendige tekniske beregninger for hvert enkelt kundeprosjekt.

Kontrakt:

På kontraktsmøte gårvi gjennom tegninger, leveransebeskrivelser og pristilbudet.

Offentlig saksbehandling:

Vi bistår gjerne med en komplett søknad og saksbehandling opp i mot din kommune.

Byggeperioden:

Våre dyktige fagfolkferdigstiller huset i henhold til huskontrakt og tegning. Arbeidet utføres fagmessig, slik at kvalitet og finish ivaretas. Det er viktig for oss at du opplever hele byggeperioden som positiv.

Egeninnsats:

Eventuell egeninnsats er fullt mulig og avtales med husselger tidlig i prosessen. Slik kan dette tidligtilrettelegges og medtas i fremdriftsplanen.

Overlevering:

Ved overlevering tar vi en full gjennomgang av bygget sammen med deg.

1-års befaring:

Ny befaring foretas ett år etter overtagelse. Her etterkontrolleres byggethvor vi etterser at alt fungerer som det skal.

Garantitid:

Som kunde hos Krangnes Bygg har du fem års garanti på alle nybygg og utført arbeide. 

 

KRANGNES BYGG AS

Oppføring og renovering av hus, hytter og garasjer på Hitra og Frøya

Adresse:  Myraveien 3, 7241 Ansnes, Telefon: 911 69 975

 

Kontakpterson
Torstein Krangnese-post: torskran@online.no